Woningcorporatie

Steeds meer woningcorporaties keren terug naar hun kerntaken op volkshuisvestelijk gebied. Zij kiezen ervoor om het VvE beheer extern te organiseren. Dat kan een prima keuze zijn. Het ontlast de eigen organisatie van een groot deel van de operationele beheeractiviteiten, zonder dat de invloed op het beleid verloren gaat.  Ektiv VvE Beheer is een betrouwbare en geschikte partner voor uw outsourcingtraject. 

VvE beheer bij woningcorporaties: niet uit het zicht, maar meer focus op hoofdlijnen

Het outsourcen van VvE beheer betekent niet dat u er als corporatie geen zicht meer op heeft of dat u geen invloed meer kan uitoefenen. U bent weliswaar verlost van het leeuwendeel van het operationele administratieve, financiële en technische beheer, maar daarmee is de kous niet af.  Zeker in complexen waarin u als woningcorporatie de meerderheid van de appartementen in de vorm van huurwoningen bezit, bent u groot eigenaar en blijft uw invloed op het beheer onverminderd groot. Als groot-eigenaar/verhuurder kan de woningcorporatie tijdens de algemene ledenvergaderingen en gedurende het jaar invloed op het bestuur van de VvE blijven uitoefenen.

Geen dubbele pet

Bijkomend voordeel van outsourcing aan Ektiv VvE Beheer is dat u als woningcorporatie niet langer een dubbele pet draagt van beheerder en groot-eigenaar. De schijn van belangenverstrengeling behoort hiermee tot het verleden.  U kunt zich beter dan voorheen profileren als onpartijdige mede-eigenaar; u bent immers geen beheerder meer. Uw focus ligt na outsourcing op beleidsmatige en strategische beheer aspecten dan op operationele zaken.

Met een gerust hart outsourcen aan Ektiv VvE Beheer

Het outsourcen van VvE beheer is een complex traject met veel zaken waarover moet worden nagedacht. Denk hierbij aan zaken als :

  • het opstellen van een migratieplan;
  • het opstellen van nieuwe processen;
  • het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst;
  • het afspreken van service level agreements tussen woningcorporatie en de beheerder;
  • het inrichten van de interne organisatie conform de nieuwe beheersituatie;
  • het opstellen van een beleid op gemengd beheer en andere relevante terreinen;
  • het aanwijzen en eventueel opleiden van interne groot-eigenaar vertegenwoordigers

De toegevoegde waarde van Ektiv VvE Beheer

Een outsourcingtraject doet u niet in een week maar neemt, afhankelijk van de portefeuille, enkele maanden in beslag. Het is daarom verstandig om tijdig te starten en voldoende tijd vrij te maken. Ektiv VvE beheer kent het outsourcingtraject van A tot Z en kan u hierin adviseren en begeleiden. Zo kunt u erop vertrouwen dat er geen zaken worden vergeten en dat het traject soepel en probleemloos verloopt, zonder dat uw klant daar last van ondervindt.  Ektiv heeft de nodige praktijkervaring bij outsourcingstrajecten. Voor circa 4000 appartementen van woningcorporaties wordt door onze technische partner reeds jarenlang het technische beheer verzorgd. Via Ektiv VvE beheer kunnen wij woningcorporaties nu ook het totale beheer bieden.


AANVRAAG INFORMATIE & ADVIES AANVRAAG OFFERTE