Actieve VvE

Met veel uiteenlopende gebeurtenissen, werkzaamheden en taken op verschillende vakgebieden, kan binnen een VvE het overzicht snel zoek raken en de communicatie spaak lopen.  Dat zijn dan ook vaak de momenten waarop problemen ontstaan. Deze problemen zijn te voorkomen door ervoor te zorgen dat de wederzijdse verwachtingen helder zijn en de processen onder controle.

Veel VvE’s zijn niet tevreden over hun VvE beheerder

Uit onderzoek blijkt  dat VvE’s niet altijd even tevreden zijn met hun beheerder.  De oorzaken hiervan lopen uiteen:

 • De beheerovereenkomst is niet helder;
 • Slechte communicatie met de leden;
 • Afspraken worden slecht nagekomen;
 • Facturen worden betaald zonder toestemming van de VvE;
 • Problemen worden te laat gesignaleerd;
 • Er wordt onvoldoende naar de beste offerte gezocht;
 • het debiteurenbeheer laat te wensen over;
 • de beheerder is duur voor wat hij doet.


Het mes snijdt echter aan twee kanten. Zowel de beheerder als de VvE en de eigenaars hebben meestal een aandeel in het ontstane situatie.  De oorzaak ligt meestal bij een kloof tussen wat de VvE en de eigenaars verwachten en wat de VvE beheerder levert.

Ektiv VvE Beheer doet het anders

Wij weten precies waar de risico’s bij VvE beheer liggen en spelen hier adequaat op in met:

 • een interessant geprijsd basispakket met additionele dienstverlening naar behoefte;
 • een gedetailleerde beheerovereenkomst die geen ruimte laat voor misverstanden;
 • vastgelegde planningen en procedures die maakt dat wij niets vergeten;
 • onze kennis en ervaring die maken dat wij problemen op tijd signaleren;
 • de beste beheersoftware die ons helpt bij het hooghouden van onze servicegraad;
 • een VvE website voor elke VvE waarop infomatie tussen beheerder en bewoners onderling kan worden gedeeld;
 • een klantrelatie-managementsysteem waarmee wij de intensieve communicatiestroom kunnen beheersen;
 • boekhoudsoftware waarin alle facturen digitaal aanwezig zijn met kijkrechten voor het bestuur.


AANVRAAG INFORMATIE & ADVIES AANVRAAG OFFERTE