Nieuwe wetgeving VvE’s – plannen minister Blok met de VvE

 

Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst ontvouwt maandag zijn plannen met de VvE’s op het Jaarcongres in Nieuwegein van Stichting VvE Belang, die dit jaar vijftien jaar bestaat.

Sinds 2008 zijn VvE’s verplicht voldoende geld te reserveren voor toekomstig onderhoud, maar daar is destijds geen wettelijke norm aan verbonden. Volgens recente cijfers kent nu 81% van de circa 125.000 VvE’s een reservefonds, maar wordt er in de regel jaarlijks minder dan 0,3% van de herbouwwaarde gestort.

VvE’s met te weinig geld in kas voor noodzakelijk onderhoud zijn nu niet in overtreding. Het modelreglement voor VvE’s uit 2006 (het recentste) eist wel dat er voldoende middelen zijn om het meer­jarenonderhoudsplan te kunnen uitvoeren, maar oudere wooncomplexen zijn hier niet aan gebonden omdat hun statuten gebaseerd zijn op een eerder modelreglement. De minister heeft dan ook toegezegd te willen kijken of het model­reglement uit 2006 kan worden geüpdatet en of een aantal onderdelen in de wet kan worden opgenomen om ze te doen gelden voor alle VvE’s.

Daarnaast laat Blok een wetsvoorstel uitwerken dat de wettelijke belemmeringen voor het aangaan van leningen door VvE’s uit de weg ruimt, om het voor VvE’s makkelijker te maken de nodige fondsen aan te trekken voor de verduurzaming en het energiezuiniger maken van hun pand. De verwachting is dat de betreffende wetsvoorstellen in 2015 naar de Kamer zullen worden gestuurd.

Bron: VvE Belang, Oosterhout  29 november 2014