Dak gemeenschappelijk of niet?

Een eigenaar  is van plan een appartement op de eerste verdieping te kopen. Hij neemt contact op met de bestuurder van de VvE en vraagt of hij wel moet meebetalen aan het onderhoud van het dak.  Zijn appartement grenst namelijk niet direct aan het dak.

Appartementsrecht

Als een eigenaar een appartement koopt, koopt hij niet de stenen maar alleen een appartementsrecht. Een appartementsrecht is het recht op het alleengebruik van een bepaald gedeelte van het appartementencomplex. Het appartementencomplex is eigendom van alle gezamenlijke eigenaren. en heeft alleen het exclusief gebruiksrecht van een privégedeelte, dus zijn appartement.

Wat is gemeenschappelijk?

De verdeling van het gebouw in appartementsrechten ligt vast in de akte van splitsing en de splitsingstekeningen. De splitsingsakte geeft onder meer een nauwkeurige omschrijving van het gebouw en de afzonderlijke appartementen. Ook het aandeel van de appartementsrechten in het gebouw ligt daarin vast. In de akte van splitsing wordt een verwijzing gemaakt naar het Modelreglement en wordt aangegeven welk Modelreglement van toepassing is op het complex.

Modelreglement

In het Modelreglement is onder meer duidelijk beschreven wat de regels zijn voor het gebruik, het onderhoud en het beheer van de gemeenschappelijke ruimten. Letterlijk staat hier beschreven wat tot de gemeenschappelijke ruimten van het appartementencomplex behoort. Het onderhoud van deze gemeenschappelijke delen moet gezamenlijk door alle eigenaren, dus de Vereniging van Eigenaars, betaald worden.

Onderhoud van het dak

Het dak is hoogstwaarschijnlijk wel een gemeenschappelijk deel en behoort toe aan alle eigenaren. Om dit zeker te weten, moet u de splitsingsakte en het van toepassing zijnde Modelreglement erop naslaan. Als in de splitsingsakte bijvoorbeeld wordt verwezen naar het Modelreglement 1992, dan staat in artikel 9 lid 1a vermeld wat tot de gemeenschappelijke delen.

Samenvatting
Twijfelt u eraan wat er gemeenschappelijk is binnen de Vereniging van Eigenaars, dan kunt u dit nalezen in de splitsingsakte en het Modelreglement