Financiële aspecten van de VvE

Eigenaars van een appartementsrecht zijn servicekosten en bijdragen aan het reservefonds verschuldigd. Een recent praktijkgeval toont aan dat de tenaamstelling van de bankrekeningen van de VvE van groot belang is.

Faillissement VvE-beheerder

Onlangs was het faillissement van een grote VvE-beheerder hot news in de media. Doordat de gelden van de reservefondsen niet op een aparte bankrekening op naam van de betreffende VvE’s waren gestort, vielen de opgebouwde gelden in de failliete boedel. De VvE’s hadden geen voorrangspositie in het faillissement en moesten noodgedwongen aansluiten in de rij van concurrente crediteuren. Een buitengewoon zure zaak voor de gedupeerde eigenaars.

Slapende verenigingen

Juridisch is er altijd sprake van een VvE. Het kan echter zijn dat de VvE in de praktijk niet functioneert. De eigenaars vergaderen dan niet met elkaar en er vindt geen centraal onderhoud aan het gebouw plaats. We spreken dan van een ‘slapende vereniging’.

Geen reservefondsen

Wat ook voorkomt, is dat de VvE op zich wel functioneert maar dat er geen reservefonds is. Dat is erg onverstandig omdat er dan bij onderhoud aan gemeenschappelijke delen geen geld in de pot zit. Het hebben van een reserve- of onderhoudsfonds is bovendien een wettelijke verplichting.

Tip. Als een eigenaar weigert om aan het reservefonds bij te dragen, kan hij daar door de andere eigenaars op worden aangesproken en zo nodig via de rechter tot betaling worden gedwongen.

Rol gemeente bij achterstallig onderhoud

Gemeenten hebben sinds 1 juli 2011 meer ruimte om op te treden bij achterstallig onderhoud van woningen.  Gemeenten hebben namelijk de mogelijkheid om het voortouw te nemen bij het bijeenroepen van VvE-vergaderingen. Een gemeente kan zelfs onder voorwaarden een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Bankrekening

Gelukkig zijn veel VvE’s wel zo verstandig om een onderhoudsfonds te vormen. Hoeveel periodiek in dat fonds gestort moet worden, hangt uiteraard af van de omvang, de staat van onderhoud, etc. van het complex. In de vergadering van eigenaars wordt dit bedrag vastgesteld.

Op naam van de VvE

Het is van groot belang dat de gelden die aan de VvE toebehoren, worden gestort op bankrekeningen die op naam staan van de VvE. Het hiervoor genoemde drama bij een grote landelijke beheerder toonde aan dat dit zelfs bij professionele beheerders nog niet altijd gebeurt.

Modelreglement

Om het helemaal goed te doen en de ‘potjes’ gescheiden te houden, wordt in het meest recente Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten (2006) zelfs voorgeschreven om de kasmiddelen en de gelden van het reservefonds te plaatsen op afzonderlijke bankrekeningen op naam van de vereniging.

Advies

De moraal van het verhaal is duidelijk. Zorg ervoor dat de bankrekeningen van de VvE waarvan u deel uitmaakt, op naam (komen te) staan van de VvE. Dat beheerders failliet gaan, is niet te voorkomen. Dat daardoor zuur opgespaarde gelden van de eigenaars verdampen en onderhoud van complexen in gevaar komt, moet hoe dan ook voorgoed tot het verleden gaan behoren.

Samenvatting
Zorg ervoor dat de bankrekeningen waarop de kasmiddelen en de bijdragen aan het reservefonds worden gestort, op naam van de VvE staan. Op die manier blijven de gelden buiten een faillissement van de beheerder.