Modelreglementen KNB

Artikel 5:111 van het BW bepaalt dat de splitsingsakte naast een beschrijving van het gebouw en de appartementen, een reglement bevat. In de praktijk wordt verwezen naar een van de modelreglementen die door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn opgesteld.  Soms wijkt de notaris van deze regel en af en stelt een eigen reglement op. Bijvoorbeeld als door de aard van het gebouw of het gebruik daarvan de modelreglementen niet goed bruikbaar zijn.

Hieronder hebben wij alle modelreglementen die in omloop zijn voor u bij elkaar gezet.

KNB Modelreglement 1972KNB Modelreglement 1973KNB Modelreglement 1983
197219731983
KNB Modelreglement 1992KNB Modelreglement 2006KNB Modelreglement ondersplitsing 2006
19922006ondersplitsing 2006
KNB Modelreglement splitsing van eigendom van een serviceflatgebouw 1975KNB Modelreglement splitsing van eigendom van een serviceflatgebouw 1987
serviceflat 1975 serviceflat 1987