Projectontwikkelaar

VvE-deskundigen worden meestal pas ingeschakeld als het gebouw bijna gereed is.  Dat is jammer want het betrekken van een VvE-deskundige vanaf de ontwerpfase van een gebouw heeft veel voordelen. Door onze praktische kijk op het beheer van vastgoed zal de oplevering en het beheer een stuk soepeler verlopen.

Snelle verkoop en een goed rendement

Een vlotte verkoop en een goed rendement van de appartementen is voor u essentieel.  Steeds opnieuw blijkt weer hoe belangrijk de keuzes in de ontwerpfase zijn.  Denk bijvoorbeeld aan de indeling van het gebouw, het materiaalgebruik, de keuzes voor systemen en  installaties.  Doordachte en verantwoorde keuzes leiden tot lagere beheerkosten,  lagere maandelijkse VvE bijdrages en tevreden eindgebruikers. Hiermee blijft het gebouw na oplevering een visitekaartje van uw bedrijf.

Meedenken en meekijken met de notaris

De notaris zorgt voor de juridische kant van de splitsing. Hij verzorgt de splitsingsakte en schrijft deze in bij het Kadaster. Vaak kan op meer dan één manier worden gesplitst. Ook kostenverdelingen kunnen op diverse manieren worden ingestoken. Een notaris is een juridisch specialist is en geen deskundige op het gebied van VvE beheer. Hij kijkt dus minder naar beheeraspecten.  Daarom denken wij graag met de notaris mee.  Samen stellen wij een splitsingsplan op vervaardigen de splitsingstekeningen zorgt. De voordelen:

  • een goede splitsingsopzet;
  • een goede splitsingsakte;
  • geen correcties achteraf;
  • minder notarisuren;
  • lagere beheerkosten achteraf.

Tijdig een oprichtingsvergadering houden

Een VvE ontstaat formeel al op het moment dat de notaris de akte van splitsing passeert. Maar belangrijker is de oprichtingsvergadering. Dit is de eerste vergadering van de VvE waarin onder meer de bestuurder en commissies worden benoemd. Dit is ook een uitgelezen moment om belangrijke informatie te delen. Denk aan de oplevering van het gebouw, de ingebruikname van het gebouw en andere praktische zaken die voor de nieuwe eigenaars van belang zijn. Wij nemen u dit hele traject uit handen en zorgen ervoor dat alles op rolletjes verloopt.

Geen gezeur na oplevering

Het risico van de collectieve delen van het gebouw gaat bij oplevering over van de ondernemer op de VvE. Om achteraf vervelende discussies over opleveringsklachten en financiële tegenvallers te voorkomen hechten wij veel belang aan dit moment. Vandaar dat zowel de bestuurder, een vertegenwoordiger van de VvE beheerder en eventueel een onafhankelijk technische deskundige van bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis bij de oplevering aanwezig zijn. De tijd en kosten die u besteedt aan een goede oplevering verdient u dubbel en dwars terug.


AANVRAAG INFORMATIE & ADVIES AANVRAAG OFFERTE