Overstappen naar Ektiv

Overstappen naar Ektiv VvE beheer…eenvoudiger dan u denkt!

Overweegt u over te stappen naar Ektiv VvE Beheer?  Het lijkt misschien ingewikkeld maar het is eenvoudiger dan u denkt. Wij nemen het hele overstaptraject graag van u over. Door een vaste overstapprocedure weten wij precies wat er moet gebeuren en zien wij niets over het hoofd. Na de ondertekening van de beheerovereenkomst beginnen wij direct met het opstarten van het beheer, zodat wij startklaar zijn op het moment dat de overeenkomst met uw vorige beheerder afloopt. Zo verloopt de overstap soepel en geruisloos.

Overstappen, ook halverwege het jaar

Overstappen naar Ektiv VvE beheer hoeft niet persé aan het begin of het einde van het jaar te gebeuren.  Zolang er maar een geldig vergaderbesluit is en de termijnen van de vorige beheerder in acht worden genomen is overstappen op elk moment mogelijk.  Belangrijk is wel dat alle voorgaande boekjaren correct zijn afgesloten en dat uw huidige beheerder de gegevens aanlevert die op onze checklist staan.

Aandachtspunten bij overstap naar Ektiv VvE beheer

  • Is er een geldig vergaderbesluit op grond waarvan de overeenkomst kan worden opgezegd?
  • Is er sprake van een opzegtermijn in de beheerovereenkomst en zo ja wat is die opzegtermijn?
  • Zijn er redenen op grond waarvan u de beheerovereenkomst mogelijk eerder kunt opzeggen?
  • Moet er schriftelijk of mondeling worden opgezegd?
  • Zijn er nog niet afgesloten boekjaren of andere lopende zaken met de huidige beheerder?

Hoe lang duurt een overstaptraject bij Ektiv VvE beheer?

Afhankelijk van de antwoorden op de bovenstaande vragen kunt u inschatten wanneer u de overeenkomst op zijn vroegst kan opzeggen. Na het moment van opzegging duurt het totale overstaptraject ongeveer 4 tot 6 weken. Dit is afhankelijk van de omvang van uw VvE, de medewerking van de huidige beheerder en de snelheid waarmee bankzaken kunnen worden geregeld. Maak met uw huidige beheerder goede afspraken over nog lopende zaken en zijn medewerking aan de overdracht.


AANVRAAG INFORMATIE & ADVIES AANVRAAG OFFERTE