Onze algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden bevatten de regels en voorwaarden die wij standaard hanteren bij het aangaan van een VvE beheerovereenkomst.  Denk bijvoorbeeld aan betaling, overmacht, aansprakelijkheid, beëindiging van de overeenkomst, klachtenprocedures etc. De VvE beheerovereenkomst en de algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze VvE beheerovereenkomst en de algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de modellen van VGM NL, die zijn opgesteld in overeenstemming met de gedragscode van VGM.NL.

Algemene Voorwaarden Ektiv

Algemene Voorwaarden Onderhoud Ektiv