Module I – Techniek & Onderhoud

“Voor een optimale conditie van het gebouw, waardebehoud van uw woning en maximaal woongenot”


1. Basis vaste diensten

 • Technische klachten- en storingsdienst
 • Calamiteitenlijn 365 dagen per jaar/ 24 uur per dag
 • Toelichten van de MJOP aan het bestuur of op de algemene ledenvergadering


2. Standaard variabele diensten

 • Jaarlijks verrichten van een bouwtechnische inspectie
 • Jaarlijks bijstellen van het Meer Jaren Onderhouds Plan
 • Afhandelen van schades aan de opstallen


3. Extra aanvullende diensten

 • Afsluiten en beheren van service- en onderhoudscontracten
 • Onderbrengen van bestaande contracten onder collectieve contracten (20%-50% voordeliger)
 • Opstellen van een Meer Jaren Onderhouds Plan
 • Aanbesteden, begeleiden en opleveren van groot onderhoud
 • Opleveren collectieve bouwdelen en installaties vanuit nieuwbouw
 • Verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden bij groot-onderhoud, renovatie en nieuwbouw
 • Optreden in arbitragekwesties
 • Aanvragen van bouwvergunningen en informatieplannen
 • Onderhouden van contacten met Bouw- en Woningtoezicht en andere instanties
 • Uitvoeren van constructief onderzoek
 • Adviseren op het gebied van energiebesparing
 • Verstrekken van energielabels
 • Maatwerk adviezen en ondersteunende werkzaamheden op technisch-bouwkundig gebied
Module II - Financiën & BoekhoudingKlik hier voor meer informatieModule III - Administratie & OrganisatieKlik hier voor meer informatie