Ektiv VvE Beheer en het SKW-certificaat

Sinds 2015 is Ektiv VvE Beheer een SKW-gecertificeerde VvE Beheerder. Om het certificaat te behalen dient de beheerder
aan een groot aantal eisen te voldoen. In onderstaand artikel staat de route naar certificering beschreven.

Artikel Ektiv VvE Beheer en het SKW-certificaat