Financiën & Boekhouding

Een van de doelstellingen van een VvE is ervoor te zorgen dat er voldoende geld in kas is voor dagelijks onderhoud en beheer. Daarnaast moet er worden gespaard voor toekomstig groot onderhoud en is het zaak dat alle leden hun bijdragen op tijd betalen. Goed financieel en boekhoudkundig beheer is daarom onmisbaar voor iedere Vereniging van Eigenaars.

Totaal financieel beheer

Als bestuur wilt u dat de financiën binnen uw vereniging op orde zijn en op orde blijven. Maandelijkse VvE bijdragen die per jaar zo weinig mogelijk fluctueren en geen onverwachte kosten voor de leden. Bij Ektiv VvE Beheer weten wij wat u van ons verwacht. Een sparringpartner die samen met u de begrotingen opstelt, actief meedenkt met kostenbesparingen en alert is op mogelijke problemen.  Die daarnaast zorgt dat de boekhouding bij is, de leden op tijd betalen en aan het eind van het jaar volgens de afspraken rapporteert.  Zo blijft uw VvE financieel gezond, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Geautomatiseerde debiteurenbewaking

Het ontstaan van betalingsachterstanden is een gevaar dat steeds op de loer ligt.  Een achterstand die te hoog oploopt kan later moeilijk te innen zijn. Wij hechten daarom veel belang aan een actieve debiteurenbewaking. Die verloopt grotendeels automatisch.  Volgens het door de vergadering goedgekeurde incassoprotocol sturen wij na het verstrijken van de uiterste betaaldatum een herinnering, aanmaning en ingebrekestelling. Wordt er dan nog niet betaald, dan treffen wij in overleg met het bestuur een betalingsregeling of starten een incassoprocedure. Kort op de bal spelen en dossieropbouw is ons motto bij debiteurenbeheer.

Boekhouding met kijkrechten, 24 uur per dag, 7 dagen per week

Als bestuur moet u altijd een actueel beeld hebben van de financiën binnen uw VvE. Daarom werken wij met de meest innovatieve en gebruiksvriendelijke boekhoudsystemen van dit moment.  Wij scannen alle facturen direct bij ontvangst in en boeken deze op de juiste grootboekrekeningen. Dagelijks worden de bankbestanden door een elektronische koppeling met de bank bijgewerkt. Fouten zijn hiermee uitgesloten. Als bestuur krijgt u standaard kijkrechten in de boekhouding en de mogelijkheid om facturen te accorderen. U heeft dus 7 dagen per week, 24 uur per dag de mogelijkheid om de actuele financiële status van de VvE te raadplegen, tot op documentniveau.

Onze voordelen op een rij

  • Representatieve exploitatie begrotingen
  • Liquiditeitsbegroting bekeken over 25 jaar
  • Bewaking van de budgetten en signalering van overschrijding
  • Goed leesbare en begrijpelijke jaarstukken
  • Actuele boekhouding door onder andere automatische bankkoppelingen
  • Actieve debiteurenbewaking en optreden conform incassoprotocol
  • Kijkrechten voor het bestuur in de boekhouding

Meer weten over de module Financiën & Boekhouding?