Splitsingsreglement

Wat is een splitsingsreglement?

Het splitsingsreglement beschrijft de rechten en plichten van de appartementseigenaren en andere bewoners.  Het is dus een belangrijk onderdeel van de splitsingsakte.

Wat regelt het splitsingsreglement?

 1. Gebruiksbepalingen voor gemeenschappelijke ruimtes zoals:
  • gangen;
  • trappen;
  • de hal;
  • een dakterras;
  • een omliggende tuin.
 2. De verplichte financiële bijdrage in gemeenschappelijke onderhouds- en gebruikskosten en de technische installaties, zoals liften, centrale antenne-installatie en fundering. Over het algemeen moeten alle appartementseigenaren meebetalen aan de gemeenschappelijke kosten. U bent tenslotte allemaal eigenaar van het gehele gebouw. De eigenaar van een penthouse betaalt dus ook mee aan het onderhoud van de riolering, en de eigenaar van de benedenwoning ook aan het onderhoud van het dak. In sommige gevallen kan de splitsingsakte hierop een uitzondering maken.

 Modelreglement

In vrijwel alle notariële splitsingsakten wordt verwezen naar het zogenaamde Modelreglement. Deze kunt u hieronder downloaden. In uw splitsingsakte staat het jaartal vermeld van het Modelreglement dat van toepassing is. Modelreglement en de afwijkingen daarvan in de splitsingsakte vormen het splitsingsreglement.