Het inschrijven van uw VvE

Verenigingen van eigenaars moeten zijn ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK. Is dat nog niet gebeurd? Doe dat dan direct of laat het ons voor u regelen

Hoe schrijf ik mijn vereniging van eigenaars in bij de KvK?

Een VvE zonder ondernemingsactiviteiten kunt u schriftelijk inschrijven. Wel moet u kopieën van legitimatiebewijzen van de bestuurder(s) en een eventuele gevolmachtigde (administrateur) meesturen.

Naar de formulieren

Welke gegevens moet u bij de inschrijving doorgeven?

U moet de naam, het adres, de oprichtingsdatum en het bestuur van de vereniging van eigenaars (VvE) inschrijven. Een VvE kan één of meer bestuurders hebben. Als er een administrateur is, kan deze ook ingeschreven worden. Ook wordt een afschrift van de notariële splitsingsakte of een uittreksel van de notariële akte met daarin de statuten opgenomen. Als de VVE is opgericht op of na 1 juli 2008, moeten dit officieel gewaarmerkte akten zijn. VvE’s hoeven geen jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel in te leveren.

Wat kost de inschrijving?

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel kost niets. Met ingang van 2013 is de jaarlijkse bijdrage afgeschaft.

Wat gebeurt er als de vereniging van eigenaars zich niet inschrijft?

Het is wettelijk verplicht om VvE in te schrijven. Deze plicht bestaat al tientallen jaren voor de andere formele verenigingen in Nederland en geldt nu ook voor de VvE. Niet inschrijven is een overtreding (Wet economische delicten).