Administratie & Organisatie

Het VvE beheer en het beheer van een gebouw is arbeidsintensief.  Veel grote en kleine taken moeten met vaste regelmaat worden uitgevoerd. Veel VvE’s laten zich daarom bijstaan door een professionele beheerder. Ektiv VvE Beheer neemt veel van de dagelijkse taken van het bestuur uit handen.

Alles onder controle

Een van de speerpunten van onze dienstverlening, is het “in control” zijn.  Dat is een Engelse uitdrukking die wil zeggen dat wij steeds een actueel overzicht willen hebben van onze taken en werkzaamheden, onze planningen en onze deadlines.  Zo kunnen wij onze afspraken met u nakomen en worden wij niet geconfronteerd met zaken die op het laatste moment moeten gebeuren.  Zo blijft u een tevreden klant.  Hoe wij alles onder controle houden?  Door gebruik te maken van vaste procedures, vastlegging van taken, werkzaamheden en planningen in ons beheersysteem en door een servicegerichte instelling.

Digitaal, efficiënt en kostenverlagend VvE beheer

Ektiv VvE Beheer streeft naar hoogwaardige en betaalbare dienstverlening. Daarvoor maken wij, waar mogelijk en wenselijk, gebruik van digitale oplossingen. Dat wil zeggen via e-mail en via internet. Bij ons heeft elke VvE een eigen website en kan het bestuur meekijken in de boekhouding. De leden hebben een eigen deel op deze website waar zij vrijwel alle denkbare informatie aantreffen. Voor ons is de digitale manier van werken de standaard. Dat werkt snel en efficiënt, is goed voor het milieu en werkt kostenverlagend in de beheerkosten.

Electronisch archief, inzichtelijk voor alle leden

Een papieren archief is kostbaar. Denkt u maar aan de tijd die het kost om documenten op te bergen of terug te zoeken.  Bij ons worden alle documenten gescand en electronisch opgeslagen. Ons archief is ingericht volgens een vast en uniform stramien. Elke relatie heeft een eigen map, waarin de verzonden correspondentie, vaak automatisch, wordt gearchiveerd.  Het  dossier is volledig op woord te doorzoeken. Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan wordt van alle bestanden dagelijks automatisch een kopie gemaakt. Standaard worden de belangrijkste mappen van het dossier met  de leden gedeeld.

Onze voordelen op een rij

  • Interessant geprijsd basispakket met vaste administratieve en organisatorische werkzaamheden
  • Vrijwel alles digitaal geregeld
  • Electronisch doorzoekbaar archief
  • Raadplegen van de belangrijkste stukken via de VvE website
  • Geavanceerde VvE website met uitgebreide communicatie- en naslagmogelijkheden
  • Vastgelegde procedures, werkomschrijvingen en planningen
  • Een breed scala aan standaard variabele en extra aanvullende diensten
  • Een soepele gang van zaken binnen uw VvE gegarandeerd

Meer weten over de module Administratie & Organisatie?