Rechter legt tijdelijke verhuur appartement aan banden

Eergisteren deed het Gerechtshof Amsterdam een belangrijke uitspraak voor iedereen die voor een korte periode het eigen appartement verhuurt aan bijvoorbeeld toeristen. Hubert Braakhuis, advocaat bij Rijssenbeek en specialist in appartementsrecht legt de gevolgen van het nieuwe arrest uit.

In haar uitspraak van 10 september bevestigt het Gerechtshof Amsterdam het oordeel van de rechtbank Amsterdam dat het niet is toegestaan om een appartement met als bestemming woning tegen betaling aan derden (dat wil zeggen toeristen) in gebruik geven voor een korte periode. Dit wordt aangemerkt als bedrijfsmatige exploitatie en niet als gebruik als woning, hetgeen in strijd is met de splitsingsakte en het bijbehorende reglement.

Het argument van de verhurende appartementseigenaar was dat in het splitsingsreglement voor wat betreft ingebruikgeving aan derden, niets is vermeld over een beperking van ingebruikgeving naar tijdsduur. Dit argument slaagt dus niet. Het Gerechtshof Amsterdam is van mening dat het splitsingsreglement slechts ziet op ingebruikgeving voor de langere termijn en niet op ingebruikgeving voor een korte periode. Naar het oordeel van Gerechtshof Amsterdam is immers het voldoen aan de in het splitsingreglement opgenomen voorwaarde – het ondertekenen van een aan het bestuur van de VvE (Vereniging van Eigenaren) af te geven (gebruikers)verklaring – moeilijk voorstelbaar en praktisch onuitvoerbaar bij ingebruikgeving voor een korte periode aan toeristen.

In met name Amsterdam wordt een groot aantal appartementen door eigenaren aan toeristen verhuurd. Dit voor bijvoorbeeld een (lang) weekend of een week. Die verhuur vormt een aardige inkomstenbron voor die eigenaars. Met het arrest van het Gerechtshof kunnen VvE’s – indien gewenst – daar een stokje voor steken.

Hubert Braakhuis is als advocaat werkzaam bij Rijssenbeek Advocaten gevestigd in Arnhem. Het kantoor is martktleider op het gebied van het appartementsrecht.

Bron: Rijssenbeek Advocaten – Mr. H. Braakhuis – 12 september 2013