Inschrijving VvE bij KvK gaat per 1 januari 2014 geld kosten

Verenigingen van Eigenaars die nog niet zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, kunnen dat het beste snel doen. Dat adviseert VvE Belang, de belangenorganisatie voor Verenigingen van Eigenaars en individuele appartementseigenaars. Vanaf 1 januari 2014 gaat inschrijving 50 euro kosten.

Nu is inschrijving nog gratis.Verenigingen van Eigenaars zijn al sinds 2008 verplicht om zich te laten inschrijven in het Handelsregister van de KvK. Actieve VvE’s hebben dat ook in groten getale gedaan, maar Nederland telt nog tienduizenden ‘slapende’ VvE’s. Die functioneren slecht of helemaal niet, en daarmee dreigt het gevaar van verwaarlozing van het complex.

Deze slapende VvE’s zijn voor het overgrote deel niet ingeschreven bij de KvK. Als ze daar alsnog toe worden verplicht, brengt dit vanaf 2014 dus kosten met zich mee. Inschrijving bij de KvK kan voor een VvE een eerste stap zijn op weg naar activering en naar een beter functioneren. VvE Belang ondersteunt VvE’s desgewenst bij het activeren van hun vereniging.

Nederland telt ca. 125.000 Verenigingen van Eigenaars; in totaal gaat het om ca. een miljoen koopappartementen. Bij VvE Belang zijn ca. 10.000 VvE’s aangesloten. Zo’n 30 procent van alle appartementseigenaren is via hun VvE aangesloten bij VvE Belang.

Bron: ANP – 08 november 2013